Podrobnosti o druzích

Mapa

Pro zobrazení podrobností jednotlivých nálezů vyberte ikonku s otazníkem v bublině, která je nad výběrem vrstev, a klikněte na čtvereček v mapě. Pro posouvání mapy klikněte na ikonku s křížem.

Altitude legendGeology legendTopography legend

Podrobnosti o druzích

Jméno druhu
Lactifluus volemus agg. (Fr. : Fr.) Kuntze 1891
Taxonomie
Russulales :: Russulaceae

Autor: Felix Hampe

Fotografie a média

Hostitelé

Betula sp., Fagus sylvatica, Picea abies, Picea sp., Pinus sp., Pinus sylvestris

ekologie

rozšíření
stanoviště (standard EU): 9160 výškové rozšíření: horské (montánní), nížiny (planární), pahorkatiny (kolinní), podhorské (submontánní) fenologie, období 1 (měsíc): duben - listopad klimatické zóny: lesní (nemorální), severská (boreální) země či oblasti: Evropa stanoviště: botanická zahrada, bukovo-jedlový les, dubohabřina, horský smíšený les (acidofilní buko-smrko-jedlový), smíšená bučina, smrčina, smrko-jedlový les, zahrady a parky
substrát
substrát (orgán): půda trofismus: mykorhizní způsob výživy: terrikolní (zem)

makroskopické znaky

báze třeně
tvar: ztenčená
dužnina klobouku
barva:
dužnina plodnice
změna barvy po zranění: nahnědlá pach: krabi, rybina chuť: mírná, příjemná houbová konzistence za čerstva: tuhá
dužnina třeně
barva:
hymenium
spojení s dužninou klobouku: spojené tvar: lupenovité
klobouk
šířka: 60 – 170 mm tvar za mlada: vypouklý tvar při zralosti: rozprostřený, vypouklý, ztlačený
lupeny
změna barvy po otlačení: barva plochy: lupénky (l): přítomné vzdálenost: normální, řídké připojení: slabě sbíhavé
mléko
barva za čerstva: přítomnost: ano chuť: mírná (Komentář): braun
okraj klobouku
barva (relativní): podobná tvar: běžný (pravidelný)
okraj lupenů
barva (relativní): podobná struktura: hladký
okraj plodnice
barva (relativní): podobná tvar: běžný (pravidelný) struktura: hladký
plodnice
typ: basidiokarp poloha v substrátu: pozemní tvar za mlada: pečárkovitý tvar při zralosti: pečárkovitý růst: jednotlivé, ve skupinách
pokožka klobouku
barva staré pokožky: barva za mlada: hygrofánnost: nehygrofánní povrch klobouku za vlhka: hladký, vrásčitý
třeň
barva: průměr: 15 – 30 mm délka: 50 – 100 mm výskyt: obvykle připojení klobouku: ± centrální chlupy (poloha): nepřítomné tvar: válcovitý, zúžený k bázi konzistence: normální povrch: hladký barevná škála: na bázi tmavší
výtrusný prach

mikroskopické znaky

bazidie
délka: 55 – 75 µm šířka: 10 – 12 µm tvar: kyjovitý, válcovitý
cheilocystidy
délka: 40 – 60 µm šířka: 4 – 6 µm tvar: vřetenovitý
dužnina klobouku
šířka hyf: 4 – 6 µm délka hyf [µm]: 60 – 100 µm tvar koncových buněk: válcovitý
hyfový systém
hyfový systém v dužnině: s mléčnicemi
hymenium
pleurocystidy (pleuromakrocystidy): ano lamprocystidy: ano paracystidy: ne pleuropseudocystidy: ne pseudocystidy: ano
výtrusy
délka: 9.2 – 11.2 µm šířka: 8.4 – 10.6 µm ornamentika - chemie: amyloidní Q (délka/šířka): 1 – 1.15 reakce s Melzerovým činidlem: zřetelně amyloidní tvar: kulovité (Q < 1,05), téměř kulovité (Q = 1,05-1,15) povrch: ornamentovaný, síťnatý ornamentika - typ: silně síťnatá ornamentika - výška (relativní): nízká (výška do 0,5 µm), normální (výška 0,5-1,5 µm) plage: neamyloidní

literatura

literární zdroj 1
Heilmann-Clausen, J., Verbeken, A. & Vesterholt, J. (1998). Fungi of Northern Europe, Vol. 2: The genus Lactarius. 287. Stránky: 246 – 247
literární zdroj 2
Krieglsteiner, G. J. (2000). Die Großpilze Baden-Württembergs, Band 2: Leisten-, Korallen- und Bauchpilze, Röhrlinge, Täublinge. 624. Stránky: 428 – 429
odkaz k obrazu 1
Heilmann-Clausen, J., Verbeken, A. & Vesterholt, J. (1998). Fungi of Northern Europe, Vol. 2: The genus Lactarius. 287. Stránky: 247 – 247
odkaz k obrazu 2
Krieglsteiner, G. J. (2000). Die Großpilze Baden-Württembergs, Band 2: Leisten-, Korallen- und Bauchpilze, Röhrlinge, Täublinge. 624. Stránky: 429 – 429

ekologie

ohrožení
Červený seznam BY - kategorie: V
Červený seznam DE - kategorie: V