Oznámení o ochraně údajů

Poslední aktualizace: 20. leden 2020

1. Obecné informace a povinné informace

Ochrana dat

Provozovatelé této webové stránky berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně údajů a tímto oznámením o ochraně údajů.

Při používání tohoto webu se shromažďují různé osobní údaje. Osobní údaje jsou data, pomocí kterých můžete být osobně identifikováni. Toto oznámení o ochraně údajů vysvětluje, která data shromažďujeme a k čemu je využíváme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem se to dělá.

Upozorňujeme, že přenos dat přes internet (např. při emailové komunikaci) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana údajů proti přístupu třetích stran není možná.

Odpovědnost

Odpovědným orgánem je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s ostatními rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů (např. jmen, e-mailových adres atd.).

Výkonná rada (prezident, oba viceprezidenti, pokladník a tajemník) odpovídá za zpracování údajů na tomto webu - nepotřebujeme zmocněnce pro ochranu údajů.

Zrušení vašeho souhlasu se zpracováním údajů

Mnoho operací zpracování dat je možné pouze s vaším výslovným souhlasem. Svůj již daný souhlas můžete kdykoli odvolat. Stačí nám neformální e-mail. Zákonnost zpracování údajů provedená před zrušením zůstává zrušením nedotčena.

Stížnost u kontrolního orgánu

V případě porušení zákona o ochraně údajů má dotyčná osoba právo podat stížnost kontrolnímu orgánu. Může to být například státní úředník pro ochranu údajů spolkového státu, ve kterém má naše sdružení sídlo. Za kontaktní osobu lze také považovat státního úředníka pro ochranu údajů odpovědného za vaše pracoviště nebo bydliště. Seznam úředníků pro ochranu údajů a jejich kontaktní údaje naleznete na následujícím odkazu: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Přenositelnost dat

Máte právo na to, aby údaje, které zpracováváme automaticky na základě vašeho souhlasu nebo plnění smlouvy, byly předány vám nebo třetí straně v běžném strojově čitelném formátu. Pokud požadujete přímý přenos údajů jiné odpovědné osobě, bude to provedeno, pouze pokud je to technicky proveditelné.

Informace, blokování a výmaz

V rámci příslušných právních ustanovení máte právo na bezplatné informace o vašich uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů, a pokud je to nutné, právo na opravu, blokování nebo vymazání těchto údajů. Máte-li jakékoli další otázky týkající se osobních údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v impresu. 

Nesouhlas s reklamními e-maily

Nesouhlasíme s použitím kontaktních údajů zveřejněných v rámci impresa k zasílání nevyžádaných reklamních a informačních materiálů. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právo podniknout právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, jako jsou spamové e-maily.

Aktualizace

Platí nejnovější verze tohoto oznámení o ochraně dat.

Změny vyhrazeny

Výslovně si vyhrazujeme právo upravovat toto oznámení o ochraně údajů. Navštěvujte stránku pravidelně a vezměte na vědomí její obsah.

 

2. Sběr dat na našem webu

Soubory protokolu serveru

Poskytovatel webových stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace do tzv. Server-Log-Files, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Tyto jsou:

  • typ a verze prohlížeče
  • použitý operační systém
  • URL odkazu
  • hostname přístupového počítače
  • čas požadavku serveru
  • IP adresa

Tato data nejsou kombinována s jinými zdroji dat. Základem pro zpracování údajů jsou oprávněné zájmy podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Kontaktní formulář

Pokud nám pošlete dotazy pomocí kontaktního formuláře, vaše údaje z dotazovacího formuláře, včetně kontaktních údajů, které jste zde uvedli, budou pro účely zpracování žádosti a v případě dalších otázek uloženy. Tyto údaje nepředáváme bez vašeho souhlasu.

Zpracování údajů uvedených v kontaktním formuláři probíhá výhradně na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Stačí nám neformální e-mail. Zákonnost operací zpracování údajů provedených před zrušením zůstává zrušením nedotčena.

Data, která zadáte do kontaktního formuláře, zůstanou u nás, dokud nás nepožádáte o jejich odstranění, odvolání souhlasu s uložením nebo účel uložení dat již neplatí (např. po zpracování vaší žádosti). Povinná právní ustanovení - zejména doby uchovávání - zůstávají nedotčena.

 

3. Služby třetích stran

Google mapy

Tento web používá mapovou službu Mapy Google prostřednictvím rozhraní API. Poskytovatelem je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Chcete-li používat funkce Map Google, je nutné uložit vaši IP adresu. Tyto informace jsou obvykle přenášeny na server Google v USA a ukládány tam. Poskytovatel těchto stránek nemá žádný vliv na tento přenos dat.

Použití Map Google je v zájmu přitažlivé prezentace našich online nabídek a usnadňuje nalezení míst, která jsme na webu uvedli. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Další informace o nakládání s uživatelskými daty naleznete v prohlášení společnosti Google o ochraně údajů: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Webová písma Google

Mapy Google používají tzv. Webové fonty, které také poskytuje Google. Když vyvoláte stránky s interaktivními mapami, prohlížeč načte požadovaná webová písma do mezipaměti prohlížeče, aby mohl správně zobrazit nápisy.

Za tímto účelem se musí prohlížeč, který používáte, připojit k serverům Google. Díky tomu Google pozná, že náš web byl přístupný prostřednictvím vaší IP adresy. Použití webových písem Google je v zájmu používání Map Google (viz bod výše). To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Pokud váš prohlížeč nepodporuje webová písma, váš počítač použije standardní písmo. Další informace o Webových fontech Google naleznete na adrese: https://developers.google.com/fonts/faq a v prohlášení společnosti Google o ochraně údajů: https://www.google.com/policies/privacy/.

Na jiných našich webových stránkách se nenačítají žádné webové fonty z externích zdrojů.