Výstavy a exkurze

Česká republika

V roce 2017 byla uspořádána exkurze a výstava hub na Přimdě (23. 9.) a výstava hub v Tachově (30. 9.).

V roce 2018 proběhly tyto akce pro veřejnost: exkurze u Kdyně (15. 4.), výstava hub na Dni pralesů na Idině Pile (14. 7.), výstava hub ve Staších (11. 8.), exkurze a výstava hub v Tachově (28. - 29. 9.) a exkurze v Caparticích a výstava hub v Klenčí pod Čerchovem (13. - 14. 10.).

V roce 2019 se konala výstava hub na Dni Národního parku Šumava na Rokytě (13. 7.), výstava hub ve Staších (10. 8.) a exkurze v Českém lese a výstava hub v Klenčí pod Čerchovem (12. - 13. 10.).

V roce 2020 se konala výstava hub na Kvildských historických slavnostech (1. 8.).

Rakousko

Účelem mykologických výstav představujících čerstvé houby je odborné předvedení rozmanitosti našich lesů a probuzení zájmu o houby u jejich návštěvníků. Kromě zodpovězení klasických otázek k jedlosti daného druhu se vždy snažíme také o zprostředkování ekologických znalostí o houbách.

Výstavy jsou doplněny speciální nabídkou pro děti a mykologickými výpravami. Také akce v rámci dalšího vzdělávání přivádějí a spojují odborníky, mykologické nadšence a další návštěvníky.

V průběhu výstav čerstvých hub „Šumavské houby“, kterých se v roce 2018 uskutečnilo pět, bylo možno přinést vlastní nálezy a nechat si je určit týmem Mykologické pracovní skupiny (MYAG).

Cíl výstavy: Podtrhnout a vysvětlit význam hub v přírodním cyklu.
Výstavu navštívilo mnoho rodin s dětmi. Připravili jsme vlastní program pro děti s výtvarnými úkoly a hrami na téma hub, kvarteto o houbách a obrázky. Rozhovor na jevišti veřejné zahrady byl příležitostí k pojednání o významu hub.

Německo

V roce 2019 proběhla výstava hub v Glashütte (Jugendwaldheim, 24. - 25. srpna).