Popis projektu

Tři země, dva národní parky, jeden cíl – spousta hub!

Funga (od říše Fungi, tedy houby) je protějšek fauny (říše Animalia či Metazoa, tedy živočichové) a flóry (říše Plantae, tedy rostliny). Houby jsou fascinující organizmy, které budí velký zájem veřejnosti, a to nejen kvůli jedlým a jedovatým druhům. Houby hrají nezastupitelnou roli v koloběhu takřka všech organických látek a poskytují mnoho ekosystémových služeb (přínosů pro lidstvo). Ve vědeckém poznání výskytu hub (jinak také mykoflóry) jsou v mnoha oblastech velké mezery a evropští ochránci přírody o houbách často mluví jako o opomíjených či zapomenutých druzích. Podobně je tomu i v širší oblasti Šumavy, která dosud není dostatečně prozkoumaná, i když leží ve středu Evropy. Současný odhad počtu zdejších druhů přesahuje 4 200.

Tannenglucken im Nationalpark Bayerischer Wald
kotrč štěrbákový rostoucí na kořenech jedlí v Národním parku Bavorský les     foto: Peter Karasch

 

Šumava a navazující pohoří pokrývají značně velkou oblast. Německá část Šumavy se také nazývá Bavorský les. Severozápadně od Šumavy za Všerubskou vrchovinou leží Český les, východně Blanský les a dále na jihovýchodě pak Novohradské hory. Tato oblast je politicky rozdělená hranicemi Německa, České republiky a Rakouska, ale Šumava je v mnoha ohledech jeden celek. Podobné jsou některé zvyky, jména a jídla. Šumava je také význačný geologický celek v jihozápadní části Českého masivu a je tvořená hlavně krystalickými horninami. Zároveň je součástí Moldanubika, což je jednotka Českého masivu.

Cílem tříletého přeshraničního projektu „Funga des Böhmerwalds – Houby Šumavy“ je studium rozmanitosti hub na tomto území. Projekt je financovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Přeshraniční spolupráce je důležitá součást tohoto projektu, hlavně pokud jde o rozšíření druhů hub. Údaje o rozšíření a charakteristické znaky druhů mohou sloužit pro výzkum v oblastech biologie, ekologie a ochrany přírody. Získané poznatky také mohou sloužit k odborným rozhodnutím o ochraně druhů nebo stanovišť.

Pilzfunde werden notiert
dokumentace nálezů hub     foto: Dr. Otto Stoik

 

Mykologický výzkum v rámci tohoto projektu provádí vědci a amatérští mykologové z těchto českých, německých a rakouských institucí či společností: Správy obou národních parků – Bavorský les a Šumava, Katedra ekologie a biologie ochrany přírody Univerzity Řezno, Německá společnost pro mykologii a také přidružení partneři Rakouská mykologická společnost a Biologické centrum Linec s Mykologickou pracovní skupinou.