Publikace

Publikace v rámci projektu

Karasch P., Pouska V., Striegel M., Bässler C., Krisai-Greilhuber I. (2019): Šumavské houby - Druhy klasické i zvláštní, indikátory přirozenosti. 40 p. Správa Národního parku Šumava

Články

Zíbarová L. (2018): Kropilka vejčitovýtrusá - Dacrymyces ovisporus - znovu nalezena v ČR po 93 letech [Dacrymyces ovisporus recorded again in the Czech Republic after 93 years]. Mykologické listy 139: 36-41

Zíbarová L., Tejklová T. (2019): Hlíva nejbělejší - Cheimonophyllum candidissimum - v České republice [Cheimonophyllum candidissimum in the Czech Republic]. Mykologické listy 143: 1-9

Pouska V. a kol. (2019): Vzácné houby Šumavy. Šumava, léto 2019: 18-19

Zíbarová L., Pouska V. (2020): New records of corticioid fungi in the Bohemian Forest (Czech Republic) [Nové nálezy kornatcovitých hub ze Šumavy (Česká republika)]. Czech Mycology 72(2): 109-150